Tag Archives: AHO

Avdelingslederen avslører mysterier om interaksjonsdesign

Tekst: Darija S. Hauge, foto: Peder Torget
Jeg ble bedt å skrive artikkel for TgM – grafisk orientert medlemsblad utgitt av Oslo grafiske fagforening. Med formålet å avsløre interaksjonsdesignets mysterier har jeg intervjuert oppfinnsomme hoder som forteller om sin lidenskap for interaksjonsdesign. Etter disse samtalene og etter å ha sjekket alle tips, kunne undertegnede late som hun har vært en interaksjonsdesigner hele sitt liv. Du finner de andre intervjuene her.

Intervju 1:
Jonathan Romm (45) er leder for design og leveranser i Halogen, og tidligere instituttleder på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

Jonathan Romm, foto: Peder Torget

– Hva gjør du i Halogen?
– Halogen er et spesialistmiljø innen brukeropplevelse og designtenking, og jobber med design på et strategisk og operasjonelt nivå. Vi er et tverrfaglig miljø med rundt 50 spesialister fra ulike fagdisipliner. Jeg er ansvarlig for design- og leveranseaktivitetene i våre fire designstudioer i Oslo og Stavanger.

– Hva er nytt på AHO?
– Det er nå tre spesialiseringer på masterutdanningen: Produktdesign, interaksjonsdesign og servicedesign. Servicedesign ser på helheten og er tett knyttet til organisasjonsutvikling. Nå underviser jeg i design-management og er prosjektleder på AHO-prosjektet Delta, som handler om sosiale medier og samfunnsdeltakelse.

– Hva er interaksjonsdesign?
– Det handler om å formgi hvordan vi bruker og opplever teknologi. Interaksjonsdesignere utvikler grensesnitt både for digitale systemer og grafiske grensesnitt for betjening av maskiner og utstyr. I Halogen jobber vi ganske mye med shippingindustrien og oljesektoren. Vi utvikler både fysiske og digitale grensesnitt, for eksempel for radarsystemer og systemer for styring av skip. Vi jobber også med applikasjoner, mobil-apper, nettjenester og sosiale medier.

Verden blir mer kompleks, og det stilles stadig høyere krav til virksomheter. De må forholde seg til flere og flere faktorer når de utvikler nye digitale tjenester. Designere forsøker å forstå denne kompleksiteten og gjøre bruken av komplekse ting enkelt. En viktig trend nå er datavisualisering eller infographics. Det finnes enorme mengder data der ute og designere ser etter måter å arrangere og visualisere disse dataene på en enkel måte. Et eksempel kan være å presentere data fra medarbeiderundersøkelser i store organisasjoner som Difi, værdata eller miljøforhold som man bruker på en oljerigg i operasjon.

– Hvilke verktøy bruker deres designteam?
– Vi bruker ulike prototypeverktøy. Når vi trenger å vise eksempler på hvordan en brukerflate oppfører seg interaktivt, bruker vi verktøy som InVision, proto.io og presentasjonsprogrammer som Keynote, Powerpoint eller Presi.

– Hvilke trender ser du på digitale platformer?
– Innenfor det grafiske miljøet er det nå større fokus på vektorbasert grafikk. Trenden er mer flat design, enklere former, og bruk av kontraster som f. eks. skygger og overganger. Denne typen grafisk uttrykk brukes ofte innen applikasjoner. Typografi brukes også i økende grad som virkemiddel, særlig i webdesign. Også har foto i større grad erstattet tekst. Bilder forteller en historie og formidler emosjonelle verdier.

– Hva inspirerer en designer?
– Jeg gjorde en undersøkelse internt på Facebook-gruppen vår på jobben. Det er mange som inspireres av å jobbe ute i felten. Av å møte brukere og se effekten av og gleden over designet man har skapt. De inspireres av å jobbe med kunden og ikke for kunden. Da får man både en strategisk og helhetlig forankring av problemstillingen og organisasjonen man jobber med. ”Co-creation” er overskriften.

Designerne våre blir inspirert av tverrfaglig samarbeid i prosjekt. At de har anledning til å jobbe sammen med andre fagpersoner som grafiske designere, utviklere eller rådgivere innenfor markedsføring. I tillegg er det mange designere som synes det er kult å ha anledning til å jobbe med problemstillinger som touch, gesture, lydbasert interaksjon eller grenselandet mellom det fysiske og det grafiske.

I Halogen er jeg omgitt av utrolig inspirerende mennesker. Noe av det morsomste er når vi – i en designprosess – klarer å pushe hverandre til overgå det vi i utgangspunktet trodde vi skulle klare å gjøre. Det er da man virkelig får WOW-følelsen!

TIPS FRA JONATHAN

siteinspire.com – Grafisk orientert samling av minimalistiske websider. Hvis man er ute etter en voldsom forenkling, så er det et sted.

awwwards.com – En fagjuri velger ut dagens webside, grafisk orientert.

smashingmagazine.com – Artikler og blogger om forskjellige ting

fastcodesign.com  – Et magasin som forsøker å bygge bro mellom design og business.

core77.com – Designmagasin med mange gode artikler og annet designrelatert materiale.

servicedesigntools.org – Oversikt over ulike service design metoder og verktøy.