Design thinking fase 5 – Test

Vi fortsetter artikkelserien om Design Thinking. Test er den femte og siste fasen i Design Thinking. Når prototypen er ferdig så tester vi den på brukere. Vi tester konsepter, løsningsforslag og eksisterende løsninger for å validere antakelser og for å få nye innspill fra brukere.

Hensikten med brukertest

Det finnes flere type tester: brukertest, funksjonell test, teknisk test, sikkerhetstest, akseptansetest. Her skal vi snakke om brukertest. Får å validere prototyper, bekrefte hypoteser, oppdage feil og oppdage muligheter, gjennomfører vi brukertester. Vi lager prototyper for å teste ideer på mennesker: eksisterende brukere eller potensielle brukere. 

Testen gir innsikt – kvantitativ eller kvalitativ, avhengig av type test. 

Vi kan teste på beta brukere i produksjon før man ruller ut til alle brukere. Hvis vi setter opp A/B test så får vi kvantitativ data på om løsning A eller B var en suksess og velge løsningen som kom bedre ut på testen. Færre klikk for å komme til et resultat kan være en suksesskriterie. Testen viser kvantitativt data på antall klikk i A og B -løsninger. Beta brukere har ofte en mulighet til å sende skriftlige kommentarer på funksjonaliteten de opplevde. Det gir kvalitativt data. 

Jeg digger kvalitativt innsikt. Samtaler med brukere gir informasjon om hvem brukere er, hva de foretrekker og hvorfor. Brukere gir oss tilbakemeldinger, kommer med forslag og deler smertepunkter. 

Her gjør designer prototypene klare til en brukertest. Bilde: Amelie Mourichon / Unsplash   

Metoder

Det finnes flere metoder og teknikker for å teste prototyper. 

Man kan teste konseptprototypen på en tjeneste ved å fortelle en historie og få tilbakemeldinger fra brukere på den. Man kan vise frem en mockup på en applikasjon og validere om relevante funksjoner og informasjon er på plass. Man kan vise frem en brukerflyt og validere om den er naturlig for en bruker. Man kan teste en klikkbar prototype for en mobil applikasjon og få tilbakemelding både på brukergrensesnitt og brukeropplevelse. Detaljeringsnivå i prototypen er avhengig hvor langt man har kommet i prosessen og hvilke ressurser man har i teamet. 

Hvordan tester man en prototype

For at testen skal være vellykket så bør den gjennomføres på en riktig måte og på relevante brukere. Tommelfingerregel sier at validering på 5 brukere dekker dybden og bredden for innsikt. 

For eksempel, vil vi teste en ny bankapplikasjon. Man kan rekruttere brukere via nettbank, avtale tidspunkt, planlegge test på manus, preppe interne deltakere. Så gjennomfører man testen, får innsikt og bearbeider funn. Da kan man utbedre løsningen. 

Deltakere i en brukertest er bruker, fasilitator og i mange tilfeller – observatører. Man bør ha en plan for hva som er hensikten med testen. Og man bør lage et manus for testen. Søk i google for “User test template” – så finner du eksempler på manus. 

Bruker (til venstre) tester hi fidelity løsning. Fasilitator (til høyre) stiller spørsmål og tar notater. Hun ser prototypen på PCen sin og kan muligens endre innhold i prototypen for å teste en variasjon etter tilbakemelding fra bruker. Bilde: UX Indonesia / Unsplash 

Først så opplyser man den som testes hva testen handler om, sannsynligvis signerer man noen samtykker. I tilfelle det gis gavekort eller annen belønning, så signerer man papirer på at gaven er mottatt.

Her prøver damen utstyr. Observatør ser på testen. Bilde: Jannis Blume / Unsplash 

Hvordan analyserer man resultater av brukertester

Når testene er ferdige så gjør man ofte justeringer. Det er ofte at sluttløsning har elementer fra flere løsningsforslag. Man kan gjerne teste igjen og igjen frem til man kommer til et ferdig resultat. 

Det kan også hende at man til tross for testresultatet likevel kan ta en upopulær beslutning. Det kan være fordi det ikke er mulig å utvikle det brukere etterspør. Det kan også være at prototypen hadde noen mangler som gjør at tilbakemeldingene ikke er gyldige.

Det beste er å kombinere kvalitativ og kvantitativ innsikt, hvis det er mulig. 

Stort sett er alle valideringer, til og med kun på en bruker, bedre enn ingen. Start gjerne å validere med folk som er i bygget du jobber, men som ikke jobber på ditt prosjekt. Det er stor sannsynlighet for at de er brukere av denne eller lignende tjenester allerede. Hvis ikke så kan du betrakte de som ny kunde / bruker og sjekke hva som skal til for at de blir kunde. Du bør teste på relevante brukere, det passer seg for eksempel ikke å teste ut pensjonsordninger på barn, men på folk i relevant alder. 

Del testresultatet med ditt team, prosjekt og prosjektledelse. Inviter gjerne kolleger inn for å se på en brukertest eller del opptak. Vær obs på at hvis du tar opptak, så må du sørge for at du følger GDPR og sletter opptaket innen rimelig tid. Du bør ha prosessbeskrivelse på denne rutinen også. 

Validering med brukere er en viktig del av Design Thinking prosessen. Det er da vi bekrefter eller avkrefter våre hypoteser, utbedrer konsepter og løsninger, forstår hva brukere ønsker. Det å teste er helt essensielt for å levere en god tjeneste eller et godt produkt. Kom i gang med brukertesting uansett i hvilken fase av tjenesteutvikling du er i. Lykke til!

This image has an empty alt attribute; its file name is Darija-SH-300x300.jpg

Darija Sapozenkova-Hauge, Experience Strategist / Cognizant