Interaksjonsdesigner fra byrå avslører mysterier om interaksjonsdesign

Tekst: Darija S. Hauge, foto: Kai Myre
Jeg ble bedt å skrive artikkel for TgM – grafisk orientert medlemsblad utgitt av Oslo grafiske fagforening. Med formålet å avsløre interaksjonsdesignets mysterier har jeg intervjuert oppfinnsomme hoder som forteller om sin lidenskap for interaksjonsdesign. Etter disse samtalene og etter å ha sjekket alle tips, kunne undertegnede late som hun har vært en interaksjonsdesigner hele sitt liv. 
Du finner de andre intervjuene her.

Intervju 4:
Castilnano Simoons (33) er service & interaction designer i Bleed. Castilnano blir inspirert av å få frie hender av kundene, jobbe i dybden og tenke strategisk.

Castilnano Simoons, foto av Kai Myre – Hva inspirerer deg om dagen?
– Nå jobber vi med en brief med fokus på å endre forståelsen av hva en sluttbruker kan forvente av en webside i kosmetikkbransjen. Kunden ønsker virkelig å skape noe som man ikke har sett før.

Castilnano sier at han blir inspirert av websider som er for programmerere. Da kan man se på html5 og hente kode som man kan gjenbruke lovlig. – Nerde-sider er litt vanskelige å finne men det er verdt det. Eller så ser jeg på ting som har en kunstnerisk vri og tenker på hvordan jeg kan dra det over på et kommersielt prosjekt.

– Hvilke verktøy bruker du for å skissere interaksjon?
– Axure og OmniGraffle gir enkle muligheter til å lage en rask oversikt over nettsider, struktur, innhold. Men jeg håper at det sitter noen i en garasje et eller annet sted i verden og lager et verktøy som fungerer bedre enn det vi har i dag.

– Hvor er grensen mellom interaksjonsdesign og grafisk design?
– Jeg ser på interaksjonsdesign som en kombinasjon av brukeropplevelsen og strategisk brukerforståelse, mens presentasjonen av dette må skje på grafiske premisser.

– Hvordan skal en grafisk designer jobbe med skissene dine?
– Jeg deler grafiske designere i to typer. En type er bare pynter, de som ikke har strategisk og overordnet retning i konseptet, som kommer inn på slutten og sier: Ok, du har tegnet en stor boks på wireframe med knappen på siden, så da gjør jeg det samme og lager boksen finere med bildet i, og så lager knappene litt sånn runde i kantene. Det kaller jeg wireframe-designere. Men hvis du virkelig ønsker å skru tempen høyt, så er det ikke en god måte å designe på i det hele tatt. Den andre typen er de som visualiserer og drar konseptet videre. Når jeg får det grafiske tilbake så forventer jeg en form som er ganske forskjellig fra det jeg har levert fra meg.

– Hva er gøy for deg i hverdagen?
– Engasjerte kunder. Det er fantastisk å komme til et møte med kunder som har mye energi og smiler og er engasjert i det de gjør. Jeg elsker startfasen av prosjektene med å treffe kunder og høre på ønsker. Det interessante arbeidet

TIPS FRA CASTILNANO

tympanus.net/Development/ModalWindowEffects/

art-spire.com/category/webdesign/

designmadeingermany.de/sites-we-like/

bm.straightline.jp/