Category Archives: Sky

Innføring i sky og skytjenester

Introduksjon i sky fra en sky-løsningsarkitekt

Interessen for sky-tjenester startet for noen år siden, og nå har flere organisasjoner, selskaper og startups valgt å bruke sky-løsninger. Om sky er noe for deg er helt avhengig av hva du har fra før og hva du skal bruke det til. Du må undersøke hvilke sky-avtaler som er der ute og vurdere hvordan din bruk kan bli i praksis.

Roman Castro er en løsningsarkitekt, som har jobbet med sky fra 2012 og utelukkende med Microsoft Azure i 5 år.

– Hva er definisjonen av sky?
– Nettskyen/skyen er betegnelsen på alt fra dataprosessering til datalagring på serverparker i eksterne nettverk som gjøres tilgjengelig på internett for konsumering via brukervennlige portaler/skytjenester. 

– Et eksempel kan være Microsoft tjenester som Office 365 og SharePoint, som kommer pakketert og kan kjøpes. De hostes (drives) og kjøres fra Microsoft datasenter.

– Hvilke sky-aktører er der ute? 
– Det finnes ulike sky-modeller og aktører. De tre største sky-leverandører er Amazon Web Services, Google Cloud Services og Microsoft Azure. Det finnes også mange mellomstore, som Oracle, IBM og Alibaba. Så finnes det nisjemarkeds-aktører som Heroku, Rackspace og Digital Ocean. Sky-modellen kan være privat, offentlig, hybrid eller statlig sky. Skyløsninger kan kjøpes via partnere som Visolit og Basefarm. Man kan også kjøpe applikasjonsdrift – Software som tjeneste (SaaS). 

Hovedkategorier i skytjenester: 

 • Infrastrukturtjenester (Infrastructure as a service / IaaS) som for eksempel Rackspace, AWS, OpenStack.
  – Virtuelle maskiner og OS som tjeneste med garantert SLA.
  – Målrettede tjeneste som filserver og gateways.
  – Nettverkssikkerhet som tjeneste, DDoS beskyttelse, brannmur.
 • Plattformtjenester (Platform as a Service / PaaS) som for eksempel Microsoft Azure App Services, Kubernetes, Docker.
  – Database som tjeneste (DBaaS)
  – Applikasjonsserver (App Services)
  – Integrasjonsplattform som tjeneste (iPaaS) som Enterprise Service Bus.
 • Programvare som tjeneste – (Software as a service / SaaS) som for eksempel Salesforce, MailChimp, CloudBlue, Cloud Scripting, Gmail, Office365.
  – Identitetsplattform som tjeneste (IDaaS) som Azure Active Directory.
Visualisering av ansvarsområde ved sky avtaler / David Chou

Hvem bør vurdere sky?
Holder du til i Oslo, Stockholm og Tokyo, må du tenke på hvordan den samme applikasjonen skal leveres til alle de stedene. Hvordan skal folk i Tokyo bruke applikasjonen på samme måte som folk i Oslo? Hvordan sørger man for at alle tre lokasjoner har samme governanceprinsipper og regelsett? Man bør ta en strategisk tilnærming til hvordan applikasjonene skal leveres og brukes.

Det er flere aspekter og utfordringer man bør vurdere i valg av sky-leverandør og håndtering av det internt: 

 • Styresett. Kontroll på kostnad, policy, informasjonssikkerhet, GDPR. 
 • Tilgangsmekanismer. Hvordan skal brukere og tilganger håndteres? Hvordan skal deployments mot sky gjøres?
 • Sikkerhet mot cybertrusler (beskyttelse fra DDoS angrep, patching av Zero-day sårbarheter). 
 • Hvordan skal ytelsen/selve leveransen være? 
 • Krav til personvern (Hvem følger handlinger? Hvem har tilgang til data?)
 • Dataintegritet (Hvor lagres mine backup data?)

Fordeler med sky

 • Tilgjengelig 24/7
  Data blir lagret på store datasentre og disse serverne er koblet sammen i et nettverk – såkalt privat backbone (utenfor internett) og med internett av samme leverandør. Slik funksjonalitet er viktig for selskap som tilbyr kritiske samfunnstjenester som banker og oljeselskap. Og det svarer godt på SLA (service level agreement) og SLO (service level objective).
 • Fleksibel kapasitet
  Om det for eksempel er en populær kampanje, kan kapasiteten til serverne økes kjapt for å håndtere pågangen. Når salget er ferdig, kan dette skaleres ned igjen. Den eneste ulempen er at man kan glemme å skalere ned, og det medfører store kostnader. Dette er fordi man betaler for forbruk i skyen.
Markedsandeler av skytjenester / Gartner

–  Hvilken sky plan bør man velge?
Nye prosjekter er absolutt beste utgangspunkt for å bruke sky. Bedrifter som har mange ting fra før må gjøre en del tilpasninger og flytting av data. Det kan være veldig komplekst og en arkitekt kan jobbe i ett år bare for å lage en strategi for dette. Ønsker man bare å flytte ting eller bryte opp en monolitt til microtjenester? Det finnes flere måter å komme til skyen:

Det finnes flere måter å komme til sky:
– Rehost. Flytte alt fra en server til sky. Det har lite gevinster, bare stor kost. 
– Refactor: Man endrer kodebase litt. 
– Rearchitect: Stor jobb. 
– Rebuild: Innebærer at en arkitekt jobber i 1 år bare for å komme med løsning.

Rammeverk for sky adopsjon
Man bør etablerte retningslinjer for bedrifter som ønsker å ha en kontrollert tilnærming til sky. Eksempler på rammeverk: 

 • Microsoft: aka.ms/cloudadoptionframework
 • AWS: aws.amazon.com/professional-services/CAF/
Microsoft sin Cloud Adoption Framework

Sky fra utviklerperspektiv 

Antony Charles Allen, senior .net utvikler i Experis Ciber AS

Antony Charles Allen, senior .net utvikler deler sky-erfaringer: 
Jeg jobber med Azure og Azure har mye out-of-the-box funksjonalitet. Hvis man jobber med web APiene er det veldig enkelt å publisere og teste kode i «live» miljø.

Usman Awan, java utvikler i Experis Ciber AS

Usman Awan, java utvikler deler sky-erfaringer:
Det er lett å komme igang med å eksperimentere med public cloud som AWS. Jeg prøvde ut Elastic Beanstack, EC2 og RDS på mitt hobbyprosjekt da jeg var student. Men jeg gjorde den samme tabben som mange som begyner med å ta i bruk skyen. Jeg glemte å skru av tjenester når jeg ikke brukte dem og plutselig fikk jeg en regning på 148 dollar.

– Nå foretrekker jeg å bruke Digital Ocean. Det er en billig spesialisert IaaS plattform med gode virtual machines som gir akkurat den kontrollen jeg ønsker meg. Digital Ocean kommer nå med støtte for Kubernetes som kan være interessant for mange.

Til ettertanke 

Sky er et stort område med veldig mange aktører. Å flytte tjenester du drifter Hos deg selv over  til en sky, er en krevende øvelse som forutsetter kunnskap og erfaring om markedet og teknologiene. Men når man lykkes kan det gi en fleksibilitet og smidighet som kan hjelpe din virksomhet å løse målene dine raskere og smidigere.


Tekst: Darija Sapozenkova-Hauge.


Darija Sapozenkova-Hauge, UX ekspert og teamlead i Experis Ciber AS