Monthly Archives: December 2021

Design Thinking fase 3 – Ideate

Vi fortsetter artikkelserien om Design Thinking. Nå har vi kommet til fase 3 – Ideate. Ideate er den mest kreative fasen av Design Thinking. Det finnes mange metoder som setter i gang kreative prosesser. Vi har definert problemstillingene i forrige fase (Define) og nå skal vi generere ideer på løsninger. Her går vi i bredden og genererer mange ideer. 

Mindset 

I fasen Ideate tenker man kreativt og bruker divergent tenkning. Det betyr å tenke i bredt. Kom med mange ideer. Antall telles her. I starten bør man tenke fritt uten sensur, bedømmelse og begrensninger. Men det er viktig å huske og notere alle ideene. Man bør prøve å bygge videre på ideene til andre. 

“Creativity involves breaking out of expected patterns in order to look at things in a different way.”
Edward de Bono

“You can´t use up creativity. The more you use, the more you have”
Maya Angelou

Bilde: Unsplash /  Dstudio Bcn 
Bilde: Unsplash / Jason Goodman

Metoder

Det finnes mange ulike metoder og teknikker for å slippe kreativiteten løs, som for eksempel: 

 • Association
 • Analogies
 • Brainstorm
 • Braindump
 • Brainwrite
 • Brainwalk
 • Bodystorm
 • Cheatstorm
 • Crowdstorm
 • Co-Creation Workshops
 • Creative Pause
 • Challenge Assumptions
 • Gamestorming
 • How would Google do it
 • SCAMPER
 • Storyboard
 • Mash-up
 • Mission impossible
 • Movement
 • Mindmap
 • Sketch / Sketchstorm
 • Provocation
 • The worst possible idea
 • Trigger cards
 • Unintended Consequences

The worst possible idea

Denne kreative teknikken gjør deltakerne mer avslappet enn ved bruk av mange andre teknikker. Deltakerne åpner opp for mer kreativitet og har det gøy.

Kom opp med så mange horrible ideer som mulig. Dumme ideer. Illegale ideer. Se på alle dårlige ideer.Hva er egenskapene til de dårlige ideene? Hva gjør disse ideene så dårlige? 
Gjør dårlige ideer til gode ideer. Søk etter motsatte egenskaper. Eller erstatt de verste egenskapene med noe annet. Eller miks dårlige ideer og se hva som skjer. Her kan du finne gullet! 

Eksempel: Vi har en appelsin. Hva kan vi gjøre med den for å øke appelsin-salget? 

Bilde: Unsplash / davisuko

Dårlig ide: kutte en appelsin og male den blå.
Egenskapene (attributtene) – endre fargen.
Hva gjør denne ideen så dårlig? Det ser ikke naturlig ut. Det er nesten ekkelt. Hvem skulle ta på en slik appelsin? Det er ikke mulig å spise den lenger. Det tar tid å male en appelsin. 

Gode ideer: Hva om vi kan selge appelsiner sammen med spiselige farger som aktivitetssett. Barn kunne male på appelsin som aktivitet under bursdagsfeiring. 

Crazy 8s

Crazy 8s er en enkel og rask teknikk for ide generering. Ta ett A4 ark og brett det tre ganger i to slik at du har 8 like firkanter. Del slike ark til alle som skal idegenerere. Oppgaven er å komme med 8 ideer på 8 minutter. Tegn ideer eller bruk stikkord. Man kan legge til en utfordring for å komme med de mest crazy ideene eller å fylle ut alle 8 bokser. Gang 8 ideer med antall deltakere så har du ganske mange ideer å velge mellom! Del ideene med gruppen og velg de du vil gå videre med. Og ikke minst – ha det gøy. 

SCAMPER metoden 

Denne metoden hjelper å generere mange kreative ideer på nye produkter, tjenester og løsninger på konkrete problemer. Når man har så mange ideer så er sjansen for å finne på noe innovativt mye større. Metoden består av syv forskjellige måter og se på samme problemstilling, tjeneste eller produkt. Navnet SCAMPER er akronym for en rekke verb. Hver bokstav står for et perspektiv som avgjør hvordan man bør se på problemstillingen. 

Bilde: Unsplash / Yann Jacobsen

S.C.A.M.P.E.R. akronym står for: 

S – Substitute (Erstatte) – Kan vi bytte det til noe annet?
C – Combine (Kombinere) – Hva kan vi kombinere? (flere funksjoner, deler, tjenester) 
A – Adapt (Justere) – Hvordan kan vi justere det? 
M – Modify, Multiply, Magnify (Endre) – Kan vi endre det? 
P – Put to another use (Sette til andre bruksområder) – Kan det brukes til noe annet?
E – Eliminate (Eliminere) – Er det en grunn til at vi bør eliminere det? Kan deler av det elimineres? 
R – Rearrange (Omvendt) – Kan vi endre rekkefølgen?

Bilde: Interaction Design Foundation.

Man starter med å definere en konkret problemstilling. For eksempel: Så stiller man et SCAMPER spørsmål. Videre ser man på mengden kreative ideer.  Uansett hvor dumt eller irrelevant ideen kan virke, kan det faktisk hjelpe til med å finne en løsning på et problem. Til slutt så velger man de mest relevante ideene.

Eksempel på en problemstilling:
Hvordan kan vi bruke suksessen av KitKat sjokolade?

S (Erstatte) – Erstatte med melkesjokolade.
C (Kombinere) – Kombinere med frukt og nøtter. 
A (Justere)  – Legge sjokoladen inn i iskrem. 
M (Endre) – Øke størrelsen på sjokoladen. 
P (Sette til andre bruksområder) – Gjøre den om til sjokolademelk. 
E (Eliminere) – Lage sjokolade i en mindre og smal størrelse. 
R (Omvendt) – Omorganisere utformingen av sjokoladen – dele den i biter. 

Bilde: Meetchopz

Et annet eksempel for bruk av SCAMPER: Etter en arbeidsdag ønsker Johannes å feire bursdag på en Michelins restaurant.

S – Kan Johannes feire bursdag på en annen like god restaurant i samme prisklasse? 
C – Kan Johannes feire bursdag på Michelins restaurant og få en kokebok til gave? 
A – Kan Johannes feire bursdag hjemme med proff kokk og kokkekurs?
M – Kan Johannes bo på et hotell i to dager og spise på Michelins hver dag? 
P –  Kan Johannes feire bursdag på malekurs med ølsmaking? 
E – Kan Johannes feire på Burger King? Kan Johannes droppe feiringen? 
R – Kan Johannes ta frokost på Michelins restaurant og så gå på jobb? 

Om noen av bokstavene går litt i hverandre – gjør det ikke noe. Det viktigste er å få så mange ideer så mulig. Prøv SCAMPER på noe du ønsker kreative løsninger på! 

Nå har man ganske mange ideer. Hva gjør man med dem? I de to neste fasene av Design Thinking – Prototype & Test skal man realisere ideene. Gjøre ideene til virkelighet. I neste artikkel skal vi se på måter å polere ideene, teste de ut og få brukerfeedback. 

Bilde: Unsplash / Mika Baumeister

“Everyone who´s ever taken a shower has had an idea. It´s the person who gets out of the shower, dries off and does something about it who makes a difference”.
Nolan Bushnell

Tekst: Darija S. Hauge. Korrektur: Kristin Mulleng Sezer.

This image has an empty alt attribute; its file name is Darija-SH-300x300.jpg
Darija Sapozenkova-Hauge, UX ekspert og teamlead i Experis

Design Thinking fase 2 – Define

“If I had an hour to solve a problem, I’d spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes thinking about solutions.”
— Albert Einstein

I forrige artikkel skrev jeg om den første fasen i Design Thinking  – Empathize, som handler om å forstå menneskene man lager tjenester eller produkter for. Som en naturlig oppfølger handler denne artikkelen om andre fasen i Design Thinking – Define, mindset og metoder. 

Mindset i Define

I denne fasen snevrer man innsikten til scope, redefinerer problemstillinger på en brukersentrisk måte eller transformerer latente behov til en konkret design utfordring.

I Define fasen bruker man konvergent tenkning. Denne form for tenking skapes i den venstre hjernehalvdel. Konvergent tenking er målbevisst, logisk og trinnvis. Tenkningen vektlegger hurtighet, nøyaktighet og logikk, samt at man holder seg til åpenbar relevant informasjon og tar analytiske og korrekte beslutninger basert på en systematisk informasjonsprosessering (Cropley 2006).
Double Diamond designmodell brukes ofte i forbindelse med Design Thinking. Define fasen er lik i begge.

Definere problemstilling

La oss ta et eksempel. En kunde i handelsbransjen ønsker å øke antall salg gjennom alternative betalingsløsninger som forbrukskreditt. Forretningen lurer på “hvordan kan vi øke salg av varer på kreditt”. Det betyr at en tjenestedesigner som må se på brukere og smertepunktene deres (Pain Points). Hvorfor velger ikke brukere delbetaling som betalingsalternativ? 

Tjenestedesigner ser at det er flere grunner til at brukere ikke søker kreditt. Det kan være at brukeren kjenner til muligheten å betale litt hver måned, men sier nei takk og betaler med kort. Det kan være at brukeren ikke ser muligheten til å delbetale eller ikke kjenner så godt til hva det innebærer. Det kan være at brukeren vil delbetale, men den digitale tjenesten feiler på noen områder som gjør at man mister brukere underveis i prosessen. Tjenestedesigneren omformulerer dette til konkrete problemstillinger – Hvordan kan vi hjelpe brukeren å bli bedre kjent med delbetaling som betalingsalternativ og hva det innebærer, og hvordan kan vi hjelpe brukeren å gjennomføre den type betaling. Det er en konkret problemstilling som et tverrfaglig team kan jobbe videre med i videre faser av Design Thinking – Ideate, Prototype & Test. 

Metoder  

Det er en rekke metoder som hjelper deg å sortere innsikten og redefinere antatt scope: Design challenge, Customer journey as is, Problem statement, Personas, Dot Voting og Elevator pitch.

Elevator pitch

Jeg pleier å samskape Elevator pitch sammen med prosjektgruppen og eventuelt andre stakeholdere slik at alle har mulighet til å avklare omfang, forventninger til endelig leveranse og forstå dette fra målgruppens perspektiv. Som oftest er jeg nødt til å lage flere pitches, både for gruppens brukere, som er kunder og internt for ansatte og partnere.

Elevator Pitch malen ser slik ut:

Problem Statement

I Define fasen er det ganske vanlig å lage Problem statements. Tradisjonell påstand har tre komponenter:
1) Bruker
2) Behov
3) Mål

Forenklet eksempel på Problem Statement:
1) Janne, tobarnsmor, god på teknologi (ala Personas), 
2) trenger å sammenligne opsjoner raskt for å kjøpe korrekt vare 
3) for å ha mer kvalitetstid med familien.

Det er lurt å bruke en relevant kundereise for å bygge brukeropplevelsen rundt den. Sjekk om det finnes kundereiser fra før av i bedriften, eller lag kundereiser som passer formålet. Prøv å bruke riktig detaljeringsnivå i kundereisen med tanke på hvordan det skal brukes videre. Det foreligger ofte eksisterende kundereise, og tjenestedesigneren tilpasser denne og analyserer innsikt for å bygge ønskelig fremtidig kundereise.

Arbeid med kundereise – Pain Points er notert på post-its og noen av de kan bli til prioriterte områder til forbedring.

Dot Voting

Det finnes mange gratis templates online, som man kan endre til sine formål. Denne kundereisen er hentet fra ​​https://online.visual-paradigm.com/

Dot Voting er en enkel teknikk for Decision making og prioritering blant mange retninger å velge mellom.

Deltakere får flere alternativer presentert. De får likt antall stemmer (Dots), for eksempel 3 og plasserer alle sine stemmer på ett eller flere alternativer som de mener er mest relevant. Diskusjon er ikke tillatt under votering. Etterpå diskuteres resultatene og oppsummerer veien videre.

1) Start med definering av 3-5 kriterier som valgene bør svare til. 
2) Hver person bruker likt antall dots (3-7) som kan brukes fritt på forskjellige idéer eller en idé. 
3) Idéer med flest stemmer er noe man bør fokusere videre på.

Ni deltakere har 3 stemmer hver.
Deltakerne har stemt.
Deltakerne har stemt.

Problemstilling er definert – hva nå?

På slutten av analysereisen kommer man forhåpentligvis til en definert problemstilling. Når behovene er konkretisert, problemstillinger er formulert eller reformulert, scope er avklart og satt, så kan vi sette i gang neste fase av Design Thinking – Ideate. Det er den absolutt mest kreative fasen av design thinking. I neste fase av Design Thinking skal vi slippe løs kreativiteten og generere ideer for løsningen. I denne fasen bruker man divergent tenking (som i første fasen – Empathize) og idégenerer. Divergent tenking er vår evne til å tenke kreativt. Ifølge Guilford (1956) det er fire kategorier som måler den divergente tenkingen.

 • Idérikdom innebærer evnen til å generere mange idéer,
 • Fleksibilitet er evnen til å generere et bredt utvalg av idéer,
 • Originalitet innebærer å komme med uvanlige idéer
 • «Elaboration» viser til evnen om å utvikle eller bygge på andres idéer.

I neste artikkel ser vi på kreative metoder i Ideate!

Bildekilder: Ciber Experis, Kristin Mulleng Sezer. IDEATE, Wikipedia, Vectors Market, Unsplash: Ryota Nanasaka, Benjamin Manley, Daria Nepriakhina. Tekst: Darija S. Hauge. Korrektur: Kristin Mulleng Sezer.

This image has an empty alt attribute; its file name is Darija-SH-300x300.jpg
Darija Sapozenkova-Hauge, UX ekspert og teamlead i Experis